O FIRMĚ
VIZE
REFERENCE
NAŠI PARTNEŘI
KONTAKT
ESSENTIALS
Blossomed garden in your office

NAŠI PARTNEŘI
ESSENTIALS spolupracuje od roku 2008 s Ústavem analytické chemie AV ČR v Brně na vývoji specielních trysek k rozptylu esenciálních olejů do klimatizačních systémů. Tato základní a dlouhodobá spolupráce byla v letech 2010 - 2015 rozšířena o další partnery, když se ESSENTIALS stal součástí řešitelského týmu v programu NAKI, zaměřeném na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. Výzkum byl zaměřen na ochranu kulturního dědictví, zejména písemných památek, před plísněmi a mikroorganismy pomocí par esenciálních olejů. Závěrečná zpráva Ministerstva kultury ČR hodnotí aplikovaný výzkum jako úspěšný a konstatuje, že přítomnost par vybraných esenciálních olejů v nízkých koncentracích významně čistí ovzduší a snižuje výskyt mikrobiálního znečištění o 1-2 řády. Výstupem projektu je i několik podaných patentů a užitných vzorů.

Našimi partnery jsou:
Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu v Praze
Mikrobiologický ústav AV ČR v Praze
Národní knihovna ČR v Praze
Univerzita Pardubice