O FIRMĚ
VIZE
REFERENCE
NAŠI PARTNEŘI
KONTAKT
ESSENTIALS
Blossomed garden in your office

VIZE
Lidská obydlí byla ještě v nedávné historii stavěna z přírodních materiálů a byla tak přirozeně zasazena do okolní přírody. Moderní bytové, administrativní a obchodní komplexy pracují se sklem, betonem a ocelí, v horším případě s plasty a sádrokartonem. Pobyt v takovém prostředí je únavný, neboť chybí kontakt s přírodou a její občerstvující energií. Cirkulace vzduchu v takových budovách není přirozená a působí zdravotní potíže. Vnitřní stěny ventilačních systémů jsou jednou pro vždy uzavřeny a dříve či později jsou kontaminovány mikroorganismy. Aplikace esenciálních olejů do klimatizačních systémů čistí a ozdravuje vzduch a přináší prostoru tolik žádoucí přírodní prvek.
V roce 2006 publikována studie „Indoor air purification“, kterou vypracovaly Švýcarský federální technologický institut v Lausanne a Mikrobiologická laboratoř University v Neuchatelu. Studie doporučuje užití esenciálních olejů k prevenci mikrobiální kontaminace ventilačních systémů, jejich ozdravění systémů a ke zlepšení zdraví, pohody a produktivity zaměstnanců.
ESSENTIALS si klade za cíl uvádět závěry této studie v život.